NIEZBĘDNIK Słuchacza grup zaocznych

i inne ważne informacje.

Dostęp do forum KLIKNIJ TUTAJ

Moderatorzy: zielonyszerszen, s_wojtkowski

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
s_wojtkowski
Wyrocznia WSR
Wyrocznia WSR
Posty: 10524
Rejestracja: 14 sty (śr) 2004, 01:00:00

NIEZBĘDNIK Słuchacza grup zaocznych

Post autor: s_wojtkowski » 07 sty (pt) 2011, 22:07:49

Część I

DEKALOG EGZAMINOWANEGO, czyli…
Sesja egzaminacyjna
[zasady, organizacja, zagrożenia, restrykcje, dobre rady]

1. Sesja egzaminacyjna zamyka każdy z czterech semestrów nauki w szkole; obejmuje ona zawsze dwa ostatnie zjazdy w semestrze. Harmonogram sesji egzaminacyjnej jest opublikowany w Kalendarzu danego roku szkolnego.

2. Warunkiem przystąpienia do sesji jest posiadanie indeksu i imiennej Karty egzaminacyjnej, którą trzeba przed sesją (lub najpóźniej w trakcie jej trwania) odebrać w sekretariacie szkoły.

3. Karty egzaminacyjne są wydawane wyłącznie tym Słuchaczom, którzy nie mają żadnych zaległości wobec szkoły (braki w wymaganych dokumentach, zaległe płatności, inne ważne braki). Słuchacz bez Karty egzaminacyjnej nie powinien być dopuszczony do zdawania żadnego egzaminu.

4. Przedmioty do indeksu wpisuje Słuchacz; kolejność przedmiotów w indeksie powinna być taka sama jak kolejność przedmiotów na Karcie egzaminacyjnej; obowiązkiem Słuchacza jest uzyskanie w indeksie i na Karcie wszystkich wymaganych wpisów; sekretariat WSR nie zbiera i nie uzupełnia brakujących w indeksie wpisów.

5. Każdemu Słuchaczowi przysługują dwa bezpłatne terminy zdawania egzaminu (lub, o ile tak stanowią zasady zaliczenia danych zajęć, przedstawiania finalnego projektu) z każdego przedmiotu.

6. Słuchacz ma prawo zdawania egzaminów poprawkowych w trzecim (płatnym) terminie teoretycznie tylko w wypadku, gdy ma po dwóch terminach podstawowych sesji maksymalnie dwa niezliczone przedmioty. Trzeci termin egzaminu (który musi mieć miejsce najpóźniej ostatniego dnia lutego) musi zakończyć się zaliczeniem wszystkich przedmiotów z danego semestru. Od tego roku szkolnego nie funkcjonuje już w grupach zaocznych termin „warunek”. Osoba, która ma choć jedną ocenę niedostateczną nie poprawioną przed końcem lutego, powinna być skreślona z listy Słuchaczy, ewentualnie może się ubiegać (poprzez napisanie podania) o powtórzenie całego semestru, przy czym semestr w całym toku nauki można powtarzać tylko jeden i tylko raz.

7. Każdy trzeci termin egzaminu powinien być „z góry” opłacony w sekretariacie WSR; sekretariat wydaje po wniesieniu takiej opłaty specjalny Protokół egzaminu poprawkowego; stawienie się na egzamin w trzecim terminie wymaga posiadania nie tylko indeksu i Karty egzaminacyjnej, ale także dowodu opłacenia egzaminu i Protokołu egzaminu poprawkowego.

8. W grupach zaocznych niesklasyfikowanie Słuchacza z jednego choćby przedmiotu równa się automatycznemu skreśleniu go z listy Słuchaczy; osoba, która miała z danego przedmiotu więcej niż 50% (czyli 4, licząc łącznie z sesją) nieobecności, powinna być skreślona z listy Słuchaczy, (może jednak ubiegać się o powtórzenie semestru). Przy tym nie ma znaczenia jakie były powody nieobecności Słuchacza na zajęciach (względy zawodowe, zdrowotne czy jakiekolwiek inne nie mogą wpłynąć na decyzję o nie klasyfikowaniu i w efekcie skreśleniu Słuchacza z listy).

9. Prawo oświatowe znosi od tego roku szkolnego w szkołach dla dorosłych (czyli w grupach zaocznych WSR) możliwość zdawania tzw. egzaminów klasyfikacyjnych czy komisyjnych.

10. Po zakończonej sesji egzaminacyjnej (w wyznaczonym terminie) Słuchacz składa w sekretariacie szkoły uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną; dopiero złożony w sekretariacie indeks i Karta egzaminacyjna są podstawą zaliczenia semestru. Słuchacz, który po sesji nie złoży indeksu w sekretariacie nie będzie wpisany na listę Słuchaczy następnego semestru. Mimo wszystko lepiej jest złożyć indeks z pewnymi brakami we wpisach niż nie złożyć go w terminie.

ODPOWIEDZ