Program Stypendialny WSR

i inne ważne informacje.

Dostęp do forum KLIKNIJ TUTAJ

Moderatorzy: zielonyszerszen, s_wojtkowski

Zablokowany
Awatar użytkownika
s_wojtkowski
Wyrocznia WSR
Wyrocznia WSR
Posty: 10524
Rejestracja: 14 sty (śr) 2004, 01:00:00

Program Stypendialny WSR

Post autor: s_wojtkowski » 28 sty (pt) 2011, 01:40:32

Program Stypendialny WSR

(obowiązuje od roku szkolnego 2010/2011)


:idea: Idea

Program Stypendialny Warszawskiej Szkoły Reklamy premiuje i promuje osoby nie tylko kreatywne i utalentowane oraz dokumentujące swoje postępy bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także wykazujące odpowiedzialną postawę i wyróżniające się zaangażowaniem w życie i różne aktywności szkoły. Celem programu stypendialnego jest nie tylko nagradzanie Słuchaczy, ale także stymulowanie ich dalszego rozwoju oraz budowanie przeświadczenia, że warto dbać o wysoką jakość realizowanych projektów oraz poświęcać swój czas i pracę dla społeczności i środowiska, w którym funkcjonujemy. Stypendia nie mają charakteru comiesięcznych wypłat, z których można opłacać naukę w szkole lub utrzymywać się. Można się jednak o nie starać co semestr, bez względu na wynik poprzednich posiedzeń komisji stypendialnych.


:!: Regulamin

1. Stypendia przyznawane są wyłącznie Słuchaczom Warszawskiej Szkoły Reklamy.

2. Program stypendialny Warszawskiej Szkoły Reklamy nagradza osoby, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z marketingiem, promocją, PR, reklamą, plastyką, grafiką, projektowaniem, fotografią i filmem oraz są zaangażowane w życie szkoły. Przyszłych stypendystów winna także charakteryzować nienaganna postawa moralna i społeczna, wysoka kultura osobista oraz codzienna troska o dobre imię szkoły.

3. Stypendium przyznawane jest w formie finansowej.

4. Uzyskane w ramach stypendium środki finansowe powinny służyć dalszemu rozwojowi warsztatowemu, zawodowemu i naukowemu stypendysty.

5. Stypendia przyznaje specjalna 3-osobowa Komisja Stypendialna powoływana przez Prezesa Warszawskiej Szkoły Reklamy Sp. z o.o.

6. Komisja Stypendialna zbiera się i obraduje raz w każdym semestrze (w marcu analizując formularze stypendialne złożone po semestrze jesienno-zimowym oraz w październiku analizując formularze stypendialne złożone po semestrze wiosenno-letnim). W związku z tym terminy składania wniosków i formularzy stypendialnych upływają odpowiednio: 5 marca i 5 października.

7. Warunki brzegowe otrzymania stypendium są następujące:
(a) uregulowanie sytuacji finansowej słuchacza, tj. wniesienie wszystkich wymaganych opłat z tytułu czesnego do miesiąca poprzedzającego złożenie podania włącznie;
(b) złożenie wszystkich egzaminów i zaliczeń w podstawowych (bezpłatnych) terminach sesji (nie można mieć płatnych poprawek);
(c) złożenie podania z wykazem wszystkich uzyskanych w ostatnim semestrze ocen, rekomendacjami wykładowców i wypełnionym formularzem stypendialnym (załącznikiem do podania - dostępnym w sekretariacie WSR) oraz ewentualnie kompletem innych dokumentów i zaświadczeń

8. Warunkiem decydującym o uzyskaniu stypendium jest zwycięstwo w konkursie na zdobycie największej ilości punktów w danym semestrze. Punkty przyznawane są zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

Obszar oceny // Ilość punktów // Przyznający

:arrow: Stała, tzn. trwająca cały semestr, kreatywna, projektowa lub organizacyjna współpraca ze szkołą [punkty są tu przyznawane niezależnie od punktów za organizację i udział w eventach] // 10-20 punktów // Specjalista PR lub kierownik projektu

:arrow: Event zewnętrzny specjalny (konferencje - jako prelegent, happeningi) // 10-15 punktów // Specjalista PR lub osoba odpowiedzialna za organizację ekipy z ramienia WSR

:arrow: Event wewnątrzszkolny (dni specjalne, imprezy, dni otwarte) lub event zewnętrzny standardowy (targi, prezentacje, wernisaże) // 5-10 punktów // Specjalista PR lub osoba odpowiedzialna za organizację eventu w WSR

:arrow: Udokumentowany udział, wyróżnienie lub zwycięstwo w wystawie, festiwalu lub konkursie zewnętrznym wraz z informacją, że uczestnik jest słuchaczem WSR // 5-10 punktów // Dyrektor

:arrow: Prezentacja prac na wystawie semestralnej lub rocznej, prezentacja prac w galerii internetowej na stronie szkoły // 5-10 punktów // Kurator wystawy lub Moderator strony

:arrow: Autorska publikacja (lub imienna obecność) w prasie, radiu lub telewizji oraz liczących się portalach internetowych wraz z informacją, że uczestnik jest słuchaczem WSR // 5-10 punktów // Dyrektor

:arrow: Prowadzenie własnego bloga o tematyce dowolnej zawierającego informację, że autor jest słuchaczem WSR // 5-10 punktów // Dyrektor

:arrow: Kultura osobista, koleżeńskość, spolegliwość, rzetelność, terminowość // 0-10 punktów // Dyrektor, po zasięgnięciu opinii specjalisty PR i sekretariatu

:arrow: Frekwencja na zajęciach // 0-10 punktów // Sekretariat

:arrow: Aktywność na szkolnym forum internetowym // 0-10 punktów // Moderator strony

:arrow: Terminowość opłat czesnego // 0-5 punktów // Księgowość

:arrow: Ocena celująca z przedmiotu obowiązkowego // 3 punkty // Sekretariat

:arrow: Ocena bardzo dobra z przedmiotu obowiązkowego // 2 punkty // Sekretariat

:arrow: Ocena celująca z przedmiotu nieobowiązkowego // 2 punkty // Sekretariat

:arrow: Ocena bardzo dobra z przedmiotu nieobowiązkowego // 1 punkt // Sekretariat

:arrow: Rekomendacja wykładowcy (uwzględniana wyłącznie do ocen bardzo dobrych i celujących) // 2 punkty // Sekretariat, na podstawie pisemnej opinii wykładowcy

:arrow: Punkty specjalne, uznaniowe // 0-10 punktów // Komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu WSR

9. Komisja Stypendialna przyznaje stypendia I, II i III stopnia.
(a) Stypendium I stopnia o wartości 750 zł otrzymuje osoba, która uzyskała największą ilość punktów w danym semestrze w grupach dziennych oraz osoba, która uzyskała największą ilość punktów w danym semestrze w grupach zaocznych.
(b) Stypendium II stopnia o wartości 500 zł otrzymują osoby, które uzyskały odpowiednio drugą i trzecią w kolejności wartość punktową w danym semestrze w grupach dziennych oraz osoby, które uzyskały odpowiednio drugą i trzecią w kolejności wartość punktową w danym semestrze w grupach zaocznych.
(c) Stypendium III stopnia o wartości 250 zł otrzymują osoby, które uzyskały odpowiednio czwartą, piątą i szóstą w kolejności wartość punktową w danym semestrze w grupach dziennych oraz osoby, które uzyskały odpowiednio czwartą, piątą i szóstą w kolejności wartość punktową w danym semestrze w grupach zaocznych.
UWAGA! W uzasadnionych okolicznościach układ, ilość oraz wysokość stypendiów mogą ulec zmianie.

10. Decyzja komisji jest ostateczna. Nie przewiduje się od niej odwołań.

Zablokowany